БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА

Подробиці публікації

ОБОВ’ЯЗКОВА ЕКСПЕРТИЗА КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ

ОБОВ’ЯЗКОВА ЕКСПЕРТИЗА КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ
byDorison Листопад 13, 2019

Експертиза проектів будівництва – важлива завершальна стадія  проектування, яка передує схваленню та затвердженню проекту.

Законодавством визначені випадки, коли звернення до експертної організації для проведення комплексної експертизи проектів або окремих розділів проектів є обов’язковим, в тому числі це стосується кошторисної частини проекту.

Експертиза кошторисної частини проектної документації є обов’язковою для об’єктів (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт):

  • із залученням бюджетних коштів;
  • із залученням коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій;
  • із залученням кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, що кошторис, зазвичай, є окремим розділом проекту, складеним в порядку, визначеному ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», який визначає вартість будівництва.

Отже, у разі проектування об’єктів, які пов’язані  з виділенням грошових коштів державою, органами місцевого самоврядування, грошових коштів, наданих під гарантії держави у розмірах понад 300 тисяч гривень, замовник будівництва або інша уповноважена ним особа зобов’язана подати кошторис проекту будівництва на експертизу до експертної організації та отримати експертний звіт.

У той же час, законодавством не висувається обов’язкова вимога перевіряти кошторис для об’єктів, будівництво яких здійснюється за кошти приватних осіб. Однак, така перевірка кошторису експертною організацією може здійснюватись за бажанням замовника.

Вимога здійснювати експертизу кошторисної документації проектів для об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань держави чи територіальної громади, пов’язана з необхідністю контролювати ефективність витрачання матеріальних ресурсів бюджетів, запобігати нецільовому та неекономному їх використанню.

Сертифіковані експерти-кошторисники в ході експертизи кошторисної частини виявляють та повідомляють замовників про порушення та відхилення від вимог законодавства, в тому числі:

– завищення кошторисної вартості будівництва;

– не включення до кошторису обов’язкових витрат;

– завищення витрат на утримання служби замовника;

– завищення витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації;

– завищення вартості матеріалів та комплектуючих, які використовуватимуться в ході будівництва;

– тощо.

Підтвердження кваліфікованими експертами відповідності кошторисів об’єктів будівництва вимогам законодавства необхідне для приведення визначення вартості  будівництва у відповідність до вимог нормативних документів та допоможе замовникам обґрунтувати витрати у випадку перевірки виконання робіт контролюючими органами.

 

ТОВ «БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА» здійснює експертизу кошторисної частини проектної документації об’єктів класів наслідків (відповідальності) СС1, СС2, СС3, що споруджуються, в тому числі,  з залученням державних коштів та не містять державної таємниці.

Для здійснення експертизи таких об’єктів необхідно надати кошторисну документацію у повному обсязі, затверджену замовником, у паперовій та електронній формі; узгодження замовником обсягів робіт (дефектний акт; протокол погодження цін; відомість погодження обсягів робіт; розрахунок заробітної плати; проект (якщо кошторисна документація складена за проектом будівництва) та інші документи, перелік яких буде надано фахівцями ТОВ «БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА».

Кошторис – це ?

Залишити відгук

Наші партнери