БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА

Подробиці публікації

Замовлення експертизи кошторисної документації

Замовлення експертизи кошторисної документації
byDorison Листопад 16, 2020

Більш детально щодо порядку замовлення


Вам, як замовнику експертизи, необхідно оформити лист-замовлення на проведення експертизи, лист-делегування повноважень замовника експертизи(за необхідністю) та анкету замовника експертизи (шаблони цих документів доступні для завантаження нижче).

Далі Вам необхідно підготувати наступний пакет документів::

 • Лист-замовлення на проведення експертизи з підписом та печаткою Замовника, оригінал.
 • Доручення або довіреність на уповноважену особу з підписом та печаткою Замовника, оригінал.
 • Лист Замовника щодо делегування повноважень здійснення експертизи та її оплати (у разі проходження експертизи іншою юридичною чи фізичною особою) з підписом та печаткою Замовника, оригінал.
 • Анкета Замовника на проведення експертизи, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою.
 • Завдання на проектування, завірене підписом та печаткою Замовника.
 • Розрахунок (довідка) щодо класу наслідків (відповідальності) об’єктів капітального ремонту та розрахунок класу наслідків (відповідальності) (при наявності проекту, завірений підписом та печаткою ГАПа (ГІПа)), з підписом та печаткою Замовника.
 • Кошторисна документація у повному обсязі, у тому числі зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, затверджена замовником (підпис і печатка проектної організації та Замовника) у паперовому та електронному вигляді (у форматі програмного комплексу, в якому виконана кошторисна частина проектної документації будівництва, на електронному носії). За необхідності — зведення витрат.
 • Узгодження замовником обсягів робіт (завірені підписом та печаткою):
  – дефектний акт;
  – протокол погодження цін;
  – відомість погодження обсягів робіт;
  – розрахунок заробітної плати;
  – проект (якщо кошторисна документація складена за проектом будівництва).
 • Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-кошторисника / ГАПа / ГІПа, завірена його печаткою та підписом.
 • Рішення установ про виділення коштів (на вимогу або в разі залучення державних коштів).
 • Копії правоустановчих документів (Замовника та Генерального проектувальника):

Для юридичних осіб – копії, завірені підписом та печаткою Замовника :
– свідоцтво реєстрації юридичної особи Замовника та проектної організації;
– свідоцтво платника ПДВ або свідоцтва платника єдиного податку (якщо замовник не є платником ПДВ – надається відповідний лист);
– документ, що уповноважує посадову особу на укладення договору (відповідні сторінки статуту, доручення, положення, наказ тощо);
– виписка та/або витяг з Єдиного державного реєстру, станом не пізніше ніж за місяць до подання в експертизу.

Для фізичних осіб – копії, завірені підписом:
– паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків Замовника.

У разі некомплектності проектної документації Замовнику експертизи надсилається повідомлення щодо необхідності доукомплектування проекту (надання проектної документації, якої не вистачає, погоджень, підписів тощо) із зазначенням строку надання.

  Після виконання попередніх кроків надсилайте сформовані документи на електронну пошту : [email protected]
  У разі виникнення питань – звертайтесь на будь-який із вказаних номерів телефону на вкладенні «Контакти», або залиште своє повідомлення нашому онлайн-помічнику в крайньому правому кутку сайту і ми якнайшвидше надамо Вам відповідь.

  *Замовником експертизи може виступати замовник будівництва або проектувальник, якщо це передбачено договором на виконання проектних робіт ….(п. 3.6. ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»).

  **Замовник будівництва може делегувати повноваження замовника експертизи проектувальнику шляхом надання відповідного листа. У цьому випадку для укладення договору необхідно подати: лист-замовлення замовника будівництва, лист-делегування повноважень замовника будівництва, лист-замовлення проектувальника.

  Обов’язковій експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів, що: споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень, – щодо кошторисної частини проектної документації.

  Для окремих міст, областей України можуть встановлюватись умови щодо необхідності проведення експертизи кошторисної частини проектної документації будівництва та кошторисів ремонтних робіт, які виконуються за рахунок коштів бюджету міста. Наприклад, Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 26.05.2016 р. № 358

  Залишити відгук

  Наші партнери

  Зворотній дзвінок