БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА

Подробиці публікації

Замовити експертизу проектної документації 2021

Замовити експертизу проектної документації 2021
byDorison Січень 24, 2021

Вам, як замовнику експертизи, необхідно оформити лист-замовлення на проведення експертизи, лист-делегування повноважень замовника експертизи(за необхідністю) та анкету замовника експертизи
(шаблони цих документів можете завантажити знизу сторінки).

Далі Вам необхідно підготувати наступний пакет документів:

 • Лист-замовлення на проведення експертизи з підписом та печаткою Замовника, оригінал.
 • Доручення або довіреність на уповноважену особу з підписом та печаткою Замовника, оригінал.
 • Лист Замовника щодо делегування повноважень здійснення експертизи та її оплати (у разі проходження експертизи іншою юридичною чи фізичною особою) з підписом та печаткою Замовника, оригінал.
 • Анкета Замовника на проведення експертизи, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою.
 • Акти на землю, завірені підписом та печаткою Замовника.
 • Містобудівні умови та обмеження, завірені підписом та печаткою Замовника.
 • Технічні умови, завірені підписом та печаткою Замовника.
 • Завдання на проектування, завірене підписом та печаткою Замовника.
 • Розрахунок класу наслідків (відповідальності), завірений підписом та печаткою ГАПа (ГІПа).
 • Проектно-кошторисна документація (з наданням переліку документів, які надаються на експертизу, засвідченого підписом та печаткою Замовника).
 • Проект будівництва на паперових носіях (у трьох примірниках), оформлений відповідно до вимог державних стандартів, у складі та змістом згідно з вимогами державних будівельних норм, а також у електронному вигляді у форматі PDF (Portable Document Format) з програмою для перегляду Adobe Reader – для текстової графічної, табличної, ілюстраційної частини проекту будівництва на електронному носії.
 • Кошторисна документація у повному обсязі, у тому числі зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, затверджена Замовником (підпис і печатка проектної організації та Замовника) у паперовому та електронному вигляді (у форматі програмного комплексу, в якому виконана кошторисна частина проектної документації будівництва, на електронному носії).
 • Генеральний план М 1:500, завірений підписом та печаткою Замовника.
 • Копія кваліфікаційного сертифікату ГАП, (ГІП), завірена його печаткою та підписом.
 • Рішення установ про виділення коштів (на вимогу або в разі залучення державних коштів).
 • Копії правоустановчих документів (Замовника та Генерального проектувальника):

Для юридичних осіб – копії, завірені підписом та печаткою Замовника:

 • свідоцтво реєстрації юридичної особи Замовника та проектної організації;
 • свідоцтво платника ПДВ або свідоцтво платника єдиного податку (якщо Замовник не є платником ПДВ – надається відповідний лист);
 • документ, що уповноважує посадову особу на укладення договору (відповідні сторінки статуту, доручення, положення, наказ тощо);
 • виписка та/або витяг з Єдиного державного реєстру, станом не пізніше ніж за місяць до подання в експертизу.

Для фізичних осіб – копії, завірені підписом:

 • паспорт та реєстраційний номер облікової

Для фізичних осіб – копії, завірені підписом:

 • паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків Замовника.

У разі некомплектності проектної документації Замовнику експертизи надсилається повідомлення щодо необхідності доукомплектування проекту (надання проектної документації, якої не вистачає, погоджень, підписів тощо) із зазначенням строку надання.

Після виконання попередніх кроків надсилайте сформовані документи на електронну пошту: [email protected] .

У разі виникнення питань – звертайтесь на будь-який із вказаних номерів телефону на вкладенні «Контакти», або залиште своє повідомлення нашому онлайн-помічнику в крайньому правому кутку сайту і ми якнайшвидше надамо Вам відповідь.

*Замовником експертизи може виступати замовник будівництва або проектувальник, якщо це передбачено договором на виконання проектних робіт ….(п. 3.6. ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»).

**Замовник будівництва може делегувати повноваження замовника експертизи проектувальнику шляхом надання відповідного листа. У цьому випадку для укладення договору необхідно подати: лист-замовлення замовника будівництва, лист-делегування повноважень замовника будівництва, лист-замовлення проектувальника.Визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил щодо:

   • міцності, надійності та довговічності об’єктів будівництва (у тому числі, за рішенням сторін шляхом виконання перевірочних розрахунків), їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
   • санітарного та епідеміологічного благополуччя населення;
   • охорони праці;
   • екології;
   • пожежної безпеки;
   • техногенної безпеки;
   • енергозбереження;
   • кошторисної частини проектної документації.

Наші партнери

Зворотній дзвінок