БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА

Подробиці публікації

Експертиза кошторисної документації. Експертиза кошторисів.

Обов’язковій експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів, що: споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень, – щодо кошторисної частини проектної документації.

Для окремих міст, областей України можуть встановлюватись умови щодо необхідності проведення експертизи кошторисної частини проектної документації будівництва та кошторисів ремонтних робіт, які виконуються за рахунок коштів бюджету міста.*

Для укладення договору необхідні наступні документи:

*Наприклад, Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 26.05.2016 р. № 358

**Замовником експертизи може виступати замовник будівництва або проектувальник, якщо це передбачено договором на виконання проектних робіт ** ……. ( п. 3.6. ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»).

***Замовник будівництва може делегувати повноваження замовника експертизи проектувальнику шляхом надання відповідного листа. У цьому випадку для укладення договору необхідно подати: лист-замовлення замовника будівництва, лист-делегування повноважень замовника будівництва, лист-замовлення проектувальника.

Кошторис – це ?

Зворотній дзвінок