БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА

Подробиці публікації

Експертиза проектної документації на будівництво

Експертиза проектної документації на будівництво
byDorison Квітень 12, 2021

Експертиза проектної документації на будівництво – важлива завершальна стадія  проектування, яка передує схваленню та затвердженню проекту.

Відповідно до ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво» (далі – ДСТУ 8907:2019), який встановлює порядок виконання експертизи проектної документації, результатом експертизи є позитивний або негативний експертний звіт, в окремих випадках – експертна оцінка (за результатами розгляду окремих розділів проектної документації).

Негативний експертний звіт є результатом експертизи проектної документації, який встановлює, що проектна документація виконана з допущенням помилок та недотриманням нормативних вимог за окремими напрямам або комплексно щодо міцності, надійності та довговічності об’єктів будівництва, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення; санітарного та епідеміологічного благополуччя населення; охорони праці; екології; пожежної безпеки; техногенної безпеки; енергозбереження; кошторисної частини проектної документації.

Позитивний експертний звіт є результатом успішного проходження експертизи проектної документації та підтвердженням того, що проектна документація виконана та відпрацьована проектувальниками та замовником будівництва (у частині дотримання вимоги щодо наявності повного об’єму вихідних даних для проектування та будівництва) у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів та може бути схвалена/затверджена замовником будівництва у встановленому чинним законодавством України порядку.

Звертаючись до ТОВ «БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА», Ви матимете впевненість у тому, що експерти та спеціалісти компанії будуть сприяти проходженню Вами експертизи проектної документації шляхом надання консультаційної допомоги у вирішенні різноманітних проблем, які виникатимуть при наявності різних варіантів проектних рішень для досягнення основної мети – відповідності проектної документації всім встановленим чинним законодавством України вимогам.

Дізнатися більше про експертизу проектної документації у 2021.

Наші партнери

Зворотній дзвінок